Support

Lorem ipsum dolor sit amet:

24h / 365days

We offer support for our customers

Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)

Get in touch

Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102

Have any questions?
+44 1234 567 890

Drop us a line
info@yourdomain.com

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.


SKUPNA ZGODBA

Smo kreativni, socialno ter ekološko zavedni posamezniki in organizacije. Povezani ustvarjamo priložnosti za opolnomočenje tistih, ki so na trgu dela ranljivejši s poudarkom na osebah s statusom invalida. S svojimi dejavnostmi odkrivamo in spodbujamo njihove potenciale. Za trg razvijamo dejavnosti, storitve in produkte. Pri tem posegamo po lokalnih virih ter revitaliziramo pozabljena in degradirana območja.

• Z mislijo na vse – ljudi, živali in Zemljo – želimo pokazati, da je le naravna in kakovostna hrana dovolj dobra.
• Stremimo nazaj k ročnemu delu, ker vse, kar ustvarimo dobrega, ustvarimo z lastnimi rokami.
• Pomembni so ljudje, ker se zavedamo, da smo vsi povezani. Pomembna je narava, zato dajemo prednost ekološkim izdelkom in ponovni uporabi.

To delamo mi, Lokalni guruji.
Dajemo priložnost vsem, spoštujemo Zemljo in spretne roke ter verjamemo v ljudi. Hvaležni smo, da ste na tej poti tudi vi!

LOKALNI GURUJI

SKUPINA HUDO DOBRO

Zavod za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti omogoča zaposlovanje posameznikom s statusom invalida. V svojem obratu predelujejo kakovostne lokalne surovine v kulinarične izdelke. Ponujajo ročno izdelane veganske kekse in slane krekerje iz domače moke ter sušeno sadje in zelenjavo.

 

Neponovljiv okus lokalnega
in pridne roke.

Kontakt

SKUPINA HUDO DOBRO
Renkovci 8, 9224 Turnišče
T: 040 866 430

JEDRO, Ljutomer, so.p.

Zavod za razvoj socialne ekonomije zaposluje invalide in se ukvarja s kmetijsko proizvodnjo. Skrbijo za lasten ekološki nasad ribeza ter ročno obirajo in predelujejo zrela jabolka visokodebelnih starih sort s čimer vračajo vrednost jabolkom in prispevajo k ohranjanju starih travniških sadovnjakov.

 

Okusite lokalno.
Ročno je ključ k bogastvu.

Kontakt

JEDRO LJUTOMER, so.p,
Ptujska cesta 14, 9240 Ljutomer
T: 041 746 096

Zaposlitveni center BM, d.o.o.

Zaposlitveni center daje priložnost redne zaposlitve ljudem s statusom invalida, nudi storitve podjetjem v okolici in ustvarja linijo unikatnih izdelkov iz trsa ''MANU''. Storitve obsegajo zeleni program in opravljanje lažjih del v proizvodnji. Z vključitvijo v prilagojeno delovno okolje, razvijanjem potencialov in ročnih spretnosti pomagajo osmisliti življenje posameznika, ki zaradi okoliščin drugje ne dobi priložnosti.

 

Dana priložnost najbolj ranljivim
je dobljena priložnost za vse!

Kontakt

Zaposlitveni center BM d.o.o.
Ptujska cesta 14, 9240 Ljutomer
T: 031 370 751

ZRIRAP, so.p., Beltinci

Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks je socialno podjetje, ki zaposluje invalidne osebe. Glavna dejavnost zavoda je obdelava ekološkega zeliščnega in zelenjadarskega vrta. Zaposleni odlično poznajo pojma ekološka pridelava in samooskrbnost in po njih tudi delujejo. Najprej pridelajo, nato predelajo. Izdelujejo tudi linijo dišečih izdelkov za dom in naravna mila ter olja.

 

Kot je zraslo v naravi,
obogateno le z energijo pridnih rok.

Kontakt

ZRIRAP so.p., Beltinci  
Prekmurska ulica 10, 9231  Beltinci
T: 051 322 739

Zaposlitveni center PRIJLIKA, Beltinci

Zasebni zavod zaposluje invalidne osebe iz lokalnega okolja, ki težko najdejo zaposlitev v običajni delovni sredini. Primarna dejavnost je izvajanje storitev, prilagojenih omejitvam zaposlenih, ki jih ponujajo tako fizičnim kot pravnim osebam. Poleg storitev, kot so čiščenje poslovnih prostorov, urejanje okolice, pomoč pri delu na vrtu ter lažja proizvodna dela, ponujajo tudi lastno linijo ročno izdelanih produktov iz lesa, blaga ter 100% lanu.

 

Laneni izdelki, kot jih je delala babica -
z modernim pridihom.

Kontakt

Zaposlitveni center PRIJLIKA, Beltinci
Ulica Štefana Kovača 1, 9231 Beltinci
T: 051 322 739

Eko-socialna kmetija KOCLJEVINA

Zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb in ostalih ranljivih družbenih skupin (etnične manjšine, starejši, ljudje s psihičnimi motnjami, odvisnike …). Zaposleni se usposabljajo na področju ekološkega kmetovanja. Ukvarjajo se z ekološko pridelavo poljščin, sadja, zelišč in dišavnic ter njihovo predelavo, z živinorejo in predelavo mleka, semenarstvom ter graditeljstvom.

 

Ekološko, brez nepotrebnih posegov
v naravo in našo hrano.

Kontakt

KOCLJEVINA – zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb
Prosenjakovci 67 c, 9207 Prosenjakovci  
T: 031 270 242

Zavod KORAK NAPREJ, Murska Sobota

Socialno podjetje preko zaposlitvene rehabilitacije omogoča invalidom vključevanje v proces izdelave unikatnih izdelkov iz blaga, obnove oblačil in starega pohištva. V šivalnici in mizarski delavnici, odsluženim predmetom dajo novo podobo. V njihovi prodajalni pa najdete rabljena otroška oblačila in opremo po ugodnih cenah. Svojo vizijo širijo tudi preko delavnic na temo socialnega podjetništva in ponovne uporabe, ki jih izvajajo v podjetjih in javnih ustanovah, kot so šole, vrtci in občine.

 

Obnovljeno, ponovno uporabno, ročno zašito -
nedvomno unikatno!

Kontakt

Zavod Korak naprej Murska Sobota, so.p
Slovenska ulica 34
9000 Murska Sobota
T: 068 122 042

PROJEKTI

BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB V KMETIJSTVU SKOZI SOCIALNE INOVACIJE

Skupni izziv sodelujočih pri projektu je prispevati k zmanjšanju posledic in prilagajanju podnebnim spremembam na podeželju s pomočjo prilagojenih kmetijskih praks, z razvojem novih produktov in storitev po principih krožnega gospodarstva in načela ''zero waste''.
K temu sodi uvajanje socialnih inovacij na področju koopreacijskih del in pogodbeništva med podjetji, ki delujejo po principih socialnega podjetništva in zaposlujejo ranljive ciljne skupine, ter lokalnimi pridelovalci in ponudniki. Namen takšnega sodelovanja je povečanje dohodka, ustvarjanje zelenih delovnih mest in preprečevanje opuščanja kmetijstva na danem območju.

Zadane cilje glede zmanjševanja posledic in prilagajanja podnebnim spremembam bomo dosegli:
- s povezovanjem v ''Zeleno mrežo'' in skupno promocijo socialnega podjetništva,
- z izpopolnjevanjem znanj na področju podjetništva in kmetijstva,
- izboljšanjem kmetijske pridelave, ki bo temeljila na sonaravnih postopkih,
- vzpodbujanjem lokalne samooskrbe in vzpostavljanjem čim krajših prehranskih verig
- uvajanjem krožnega gospodarstva, razvojem novih produktov in zelenih storitev ter
- izobraževanjem in osveščanjem o podnebnih spremembah.

http://www.las-pridobrihljudeh.si/aktualneizvedene-operacije/operacije-sodelovanja/blazenje-podnebnih-sprememb-v-kmetijstvu-skozi-socialne-inovacije/

ZELENA MREŽA

Lokalni guruji smo del »Zelene mreže«. Gre za prostovoljno, ustvarjalno in produktivno partnerstvo, ki povezuje štirinajst organizacij iz območja LAS Goričko, LAS Pri dobrih ljudeh in LAS Prlekija. Delujemo po principih socialnega podjetništva in omogočamo večje zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin. Na ta način uresničujemo skupne cilje pri razvijanju in pospeševanju socialne ekonomije in trajnostnega razvoja.

 

Pomembno je, v kakšnem okolju živimo.
Pomembno je, da damo priložnost prav vsem.
Pomembno je, da so izdelki lokalni, kakovostni in izdelani ročno.
V to verjamemo in tako delujemo.

1 2 `

TRAJNOSTNA DOBAVNA VERIGA EKOLOŠKE HRANE

Naziv operacije: TRAJNOSTNA DOBAVNA VERIGA EKOLOŠKE HRANE

Akronim operacije: TRAVE

Trajanje projekta: 01. 09.2022 do 31.08.2024

Vodilni partner: Lokalna akcijska skupina LAS Pri dobrih ljudeh 2020

Partnerji projekta:

Zavod za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti Renkovci

Razvojna agencija Sinergija d.o.o., PE Renkovci

Osnovna šola Turnišče

LAS Prlekija

JEDRO, zavod za razvoj socialne ekonomije, Ljutomer, so.p

Ekološka kmetija Kovačič

LAS GORIČKO 2020

Bistra hiša Martjanci – Smart House Martjanci

Vidov brejg, Tatjana Buzeti , NDDK

Štefan Gjergjek, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

IMRO-DDKK, Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tarsaság,

Skupna vrednost operacije: 386.900,84 eur

OPIS PROJEKTA

Skupni cilj operacije sodelovanja LAS je spodbujanje trajnostne pridelave in predelave ekološke hrane na območju sodelujočih LAS in posredno v SLO in ES. Priprava te hrane za trg in povečanje njene prodaje, bo okrepilo ekonomski položaj in obenem, preko promocije uživanja bolj zdrave prehrane, izboljšalo tudi kakovost življenja prebivalcev podeželja na območjih sodelujočih LAS. Z vlaganjem v večjo samooskrbo z energijo iz obnovljivih virov in naložbami v učinkovito rabo energije ter krajšanjem dobavnih poti, bomo prispevali k blaženju podnebnih sprememb, ki nastajajo zaradi pridelave, predelave in distribucije ekoloških izdelkov. Način, s katerim želimo te cilje doseči predvideva vključevanje podjetij in posameznikov, ki delujejo po principih socialnega podjetništva, kar bo imelo tudi ugoden vpliv na zaposlovanje in socialno vključenost ranljivih ciljnih skupin območja.

Na območjih partnerskih LAS se še vedno soočamo z depopulacijo, predvsem podeželja, zaradi vedno manj poslovnih priložnosti in priložnosti za zaposlitev aktivnega prebivalstva, še posebej pa so na področju zaposlovanja prizadete določene ranljive ciljne skupine, kot so dolgotrajno brezposelne osebe z invalidnostmi, ki jim dostikrat zaposlitev onemogoča tudi dejstvo, da so obenem nekoliko starejši in/ali ženske.

Pričakovani rezultati in izvedene aktivnosti:

  • novi ekološki produkti
  • delavnice za ranljive ciljne skupine,konferenca za promocijo socialnega podjetništva preko ekološke pridelave in predelave
  • Nadgradnja obstoječe lokalne mreže proizvajalcev hrane, ki delujejo po principih socialnega podjetništva, Lokalni guruji s pridelovalci in predelovalci ekološke hrane z namenom povečati prepoznavnost območja LAS in uspešne zasnove in vpeljave novega digitalno podprtega logistično prodajnega modela za izboljšano prodajo ekoloških izdelkov območja – vzpostavitev trajnostne kratke dobavne verige.
  • demonstracijske delavnice za pridelavo in predelavo zelišč na tradicionalni način za mlade, demostracijski prikaz dela v ekološkem visokodebelnem sadovnjaku, prikaz koristi takšnih sadovnjakov za biodiverziteto in ohranjanje izgleda kulturne krajine
  • Izvedeni delavnici na temo okoljske trajnosti in prilagajanja na podnebne spremembe, inštaliranje 1 sončne elektrarne z zalogovnikom za samooskrbo z električno energijo za zmanjšanje obremenitev okolja s skladiščenjem in distribucijo ekoloških izdelkov
  • Program usposabljanja za ranljive ciljne skupine za delo v tradicionalni pridelavi in predelavi zelišč in delo v ekološki pridelavi in predelavi sadja

KONTAKT

SKUPINA HUDO DOBRO

Renkovci 8, 9224 Turnišče
T: 040 866 430

© Lokalni guruji 2022. Vse pravice pridržane

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close